Ważna informacja odnośnie rejestracji

W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę, prosimy o poinformowanie o tym fakcie recepcji – telefonicznie lub smsem, najpóźniej 24 h przed wyznaczoną Państwu datą.

W celu zapewnienia lepszej dostępności do usług stomatologicznych (do każdej Państwa wizyty musimy się przygotować, zarezerwować czas i odpowiedni sprzęt, by wizyta przebiegała sprawnie i profesjonalnie), wdrożyliśmy system monitorujący częstość NIEZGŁASZANIA się na wizyty.


Osobom nagminnie odwołującym wizyty lekarz ma prawo odmówić współpracy (Artykuł 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej).

W naszej placówce wprowadziliśmy zasadę, według której dopuszczamy dwukrotnie niestawienie się na umówioną wizytę, bez wcześniejszego powiadomienia rejestracji o nieobecności. W takiej sytuacji, by ustalić termin kolejnej wizyty, pacjent zostanie poproszony przez recepcję o wpłatę zadatku, w kwocie między 200 a 400 zł/za godzinę, w zależności od zarezerwowanego czasu i zabiegu, na jaki umawia się pacjent. W przypadku ponownego niezgłoszenia się zadatek nie będzie zwrócony (pokryje koszty, jakie ponosi gabinet, w związku ze straconym czasem). Powyższa informacja zawarta jest w zgodzie na leczenie w naszej placówce, którą podpisują Państwo na pierwszej wizycie oraz w Regulaminie Placówki, jaki dostępny jest na tablicy informacyjnej w poczekalni gabinetu, a także na naszej stronie internetowej.

Bardzo prosimy również, by z szacunku dla innych pacjentów oraz naszej pracy, nie spóźniać się na wizyty. Pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy zaplanowane mają wykonanie zdjęć rtg przed wizytą, prosimy o stawienie się 15 min przed umówionym czasem.

 

Jesteś gotowy nam zaufać?
Umów już teraz swoją wizytę!


Przejdź do kontaktu i umów wizytę