"Est modus in rebus, sunt certi denique fines” - „We wszystkim jest granica, której przekraczać nie należy”. Horacy


Niestety w wybranych przypadkach również leczenie ortodontyczne ma ograniczone możliwości, a granicę tę wyznacza nasilenie wady zgryzu oraz czasami wiek pacjenta.

Istnieje grupa złożonych wad zgryzu, tzw. wad szkieletowych, które ortodonta może skutecznie wyleczyć jedynie we współpracy z chirurgiem. Wynika to z faktu, że nieprawidłowy zgryz nie jest tylko efektem „krzywego ustawienia zębów”, ale również nieprawidłowego położenia kości twarzy względem siebie lub dysproporcji w ich budowie i wielkości. W odróżnieniu od wady zębowej wada szkieletowa często wpływa na harmonię i estetykę twarzy, zaburzając ją w mniejszym lub większym stopniu.

Współpraca ortodonty i chirurga zwana jest leczeniem interdyscyplinarnym, ortodontyczno-chirurgicznym. W trakcie takiego leczenia ortodonta za pomocą stałego aparatu ortodontycznego ustawia zęby w pozycjach, które po operacji, wykonanej przez chirurga szczękowo – twarzowego, pozwolą na uzyskanie prawidłowego zgryzu oraz proporcjonalnych rysów twarzy.

Dziedzina chirurgii szczękowo – twarzowej, zajmująca się leczeniem wad szkieletowych w obrębie twarzy, nazywa się chirurgią ortognatyczną. Operacje ortognatyczne nie tylko umożliwiają uzyskanie prawidłowego zgryzu, ale przede wszystkim, wpływając na morfologię twarzy, poprawiają jej estetykę.

Wszystkie operacje ortognatyczne wykonywane są bez pozostawiania blizn na twarzy, w znieczuleniu ogólnym (narkozie) w warunkach szpitalnych. Pobyt w szpitalu trwa zazwyczaj kilka dni, a okres powrotu do pełnego zdrowia do 6 tygodni.

W zakresie chirurgii ortognatycznej nasza praktyka współpracuje z chirurgami szczękowo – twarzowymi – dr n. med. Rafałem Nowakiem oraz dr Szymonem Przywitowskim, którzy w Wrocławiu stworzyli Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy.

W przypadku zdiagnozowanej wady szkieletowej proponujemy konsultację z wybranym chirurgiem, w celu poznania szczegółowego planu i możliwości leczenia oraz przedyskutowania ewentualnych alternatywnych rozwiązań.

Oprócz leczenia chirurgicznego wad gnatycznych zespół chirurgów szczękowo – twarzowych zajmuje się leczeniem schorzeń w obrębie czaszki twarzowej, urazów i ich następstw oraz rekonstrukcje podłoża kostnego przy wykorzystaniu przeszczepów kostnych przed leczeniem implantologicznym.

 

Jesteś gotowy nam zaufać?
Umów już teraz swoją wizytę!


Przejdź do kontaktu i umów wizytę